Walne zebranie

Walne Zebranie, które odbyło się 15-go czerwca 2022 roku, wybrało nowy Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną.
22-go czerwca nowy Zarząd KW Gliwice zebrał się celem ukonstytuowania i przyjęcia ogólnych planów i założeń działania.
Zebrani wybrali ponownie Jacka Kantykę na Prezesa, v-ce zostali Wojtek Szulc i Piotrek Orzechowski, sekretarzem Marta Dzieżok.
Pozostali członkowie Zarządu to Władysław Kacorzyk, Marcin Michałek i Krzysztof Wróbel.

1 lutego 2023 roku Marcina Michałka zastąpił Grzegorz Cichy

Przyjęto zasadę, że Zarząd będzie się spotykał w każdą pierwszą środę miesiąca.

Zarząd

prezes: Jacek Kantyka
v-ce prezesi: Wojtek Szulc i Piotrek Orzechowski
sekretarz: Marta Dzieżok.
Władysław Kacorzyk, Grzegorz Cichy i Krzysztof Wróbel.


Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Wojciech Jamroz,
Magdalena Fiszer, Mariusz Krzystanek.