Sprawozdanie z kursu 1szej pomocy

Warsztaty 1-szej pomocy

KTO: 13 członków KW Gliwice

CO: Warsztaty 1-szej pomocy

GDZIE: ARENA-CHWYCIARNIA

KIEDY: 2.03.2024 8:30 – 16:00

DLACZEGO: Kształtowanie świadomości oraz podnoszenie kwalifikacji w udzielaniu 1-szej pomocy.

Zgodnie z zapowiedziami w dniu 2.03.2024 przeprowadzono warsztaty z udzielania 1-szej pomocy przedmedycznej z naciskiem na wypadki około wspinaczkowe.

Główny nacisk położono na:

  • Badanie poszkodowanego,
  • Postępowanie w typowych dla wspinania urazach: penetrujących, tępych, złamaniach,
  • Transport pacjenta,
  • RKO + AED (resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem defibrylatora lub bez jego użycia),
  • Konfiguracja apteczki (tzw. „must have”)

Budowanie umiejętności i podnoszenie świadomości w zakresie pomagania innym może odegrać kluczową rolę w krytycznej sytuacji w jakiej się znajdziemy.

Jeszcze raz dziękujemy uczestnikom za udział i pełne zaangażowanie.

1709413428548
1709411769664

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.