Zmarł prof. Józef Szarawara, nasz najstarszy senior

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego kolegę, członka zwyczajnego Klubu Wysokogórskiego Gliwice, najstarszego seniora, Józefa Szarawarę, który zmarł 8-go lipca w Gliwicach w wieku 98 lat. Był to człowiek wyjątkowy, cieszący się dobrym zdrowiem, świetną pamięcią i dobrą kondycją fizyczną.

Po skończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, gdzie pracował przez całe zawodowe życie przechodząc wszystkie stopnie kariery akademickiej do stanowiska profesora zwyczajnego. Jego aktywność zawodowa jest w środowisku naukowym doskonale znana i
wzbudza szacunek. Pokolenia studentów uczyły się z podręczników pisanych przez profesora Szarawarę. Należy tu wspomnieć kultową „Termodynamikę chemiczną” i jej zmienione i uzupełnione wydanie „Termodynamikę chemiczną stosowaną”. Był autorem 9 podręczników akademickich, był promotorem 15
doktoratów, prowadził szeroko zakrojone badania w obszarze technologii i inżynierii chemicznej, termodynamiki stosowanej, kinetyki i inżynierii reakcji chemicznych. Pracował nie tylko na Politechnice Śląskiej, ale również w Instytucie Syntezy Chemicznej w Gliwicach, w Instytucie Nawozów Sztucznych w Tarnowie, był konsultantem naukowym w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, a także piastował wiele znaczących funkcji w branży, którą się zajmował.
Interesował się też historią, filozofią, religioznawstwem, przyrodoznawstwem.
Całe życie aktywnie spędzał wolny czas. Uprawiał wspinaczkę tatrzańską, będąc od końca lat 50-tych członkiem zwyczajnym Klubu Wysokogórskiego. Do późnych lat uprawiał aktywnie turystykę górską nie tylko w górach Polski, ale też w górach wysokich, biorąc udział między innymi w trekkingach
w Himalajach.

Uprawiał narciarstwo, biorąc wiele lat udział w wysokogórskich rajdach narciarskich organizowanych przez Komisję Turystyki Narciarskiej PTTK. Zjechał na nartach ze wszystkich przełęczy tatrzańskich! W 2005 r. z okazji 50-tej rocznicy zorganizowania pierwszego rajdu, Józef Szarawara został uhonorowany specjalnym dyplomem okolicznościowym dla najstarszego aktywnego uczestnika rajdów narciarskich w Tatrach.
Pasjonował się też żeglarstwem i kajakarstwem.
Był człowiekiem interesującym się wieloma sprawami, miał przemyślane spojrzenie na nurtujące nas problemy, w dyskusjach wnosił bardzo ciekawy punkt widzenia. Był człowiekiem życzliwym i pogodnym, nie stwarzał dystansu, łatwo nawiązywał kontakty. Będzie nam go brakowało.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 15-go lipca 2022. Msza święta będzie odprawiona w w parafii Wniebowzięcia NMP w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej 50 o godz. 12-tej, a pogrzeb na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach o godz. 13-tej.

Ewa Bobrowska-Grzesik

Dodaj komentarz