Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 20.03.2017 zmarł nagle nasz klubowy kolega Henryk Natkaniec, pseudonim „Szpak”, jeden z założycieli Akademickiego Klubu Grotołazów przy Radzie Uczelnianej ZSP Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1964 r.) i jego prezes w latach 1966-1969. Instruktor taternictwa jaskiniowego, uczestnik wielu wypraw do jaskiń w Tatrach (m.in. Nad Kotlinami, System Wielkiej Śnieżnej, Ptasia, Czarna i inne), w Alpach Julijskich, a także na Krymie (Jaskinia Kyzył-Koba uważana za jedną z najtrudniejszych wtedy w ZSRR). Był odkrywcą tzw gliwickiego obejścia studni łaczącej jaskinię Nad Kotlinami z Jaskinią Śnieżną.
Prowadził też dzialalność wspinaczkową w Tatrach i górach Europy. Był kierownikiem wyjazdu AKG w Kaukaz Centralny w 1970 r., a także uczestnikiem wyprawy naszego Klubu w Hindukusz w 1976, podczas której jako jedyny uczestnik wszedł na obydwa siedmiotysięczniki Acher Czaq i KoheTez.

Szpak urodził się w 1942 r. w Klimontowie, pow. Proszowice; ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej i pracował najpierw w Zakładzie Zastosowań Techniki Jądrowej w Katowicach, a następnie w Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, w Zakładzie Automatyzacji Urządzeń Powierzchniowych, a potem w Zakładzie Miernictwa Przemysłowego. Odznaczony srebrną odznaką Zasłużony dla Górnictwa RP, Brązowym Krzyżem Zasługi, w r. 2002 otrzymał zespołową nagrodę III° za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów; posiadał tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 25-go marca 2017 o godz, 14-tej na cmentarzu w Jaśle, Kaplica cmentarna przy ul. Mickiewicza 46.

Dodaj komentarz