Zarząd PZA rulez

krótko – Xieski i Lama powtórzyli klasycznie mityczny wyciąg na Momie (-IX) i przy okazji zrobili pierwsze klasyczne przejście Metanoi. Razem z pierwszymi powtórzeniami Czyżewskiego-Kurtyki i Wish U Were Here zebrali absolutnie najlepszy wykaz dróg na Zerwie od lat.

Dodaj komentarz