Wzlot

Data: 2018-10-15

Rejon: Pochylec

Styl: RP

Wycena: VI.5

Zespół: Sonka

Ten moment, gdy już nie musisz rozwieszać zaczepów na Pochylcu…

Dodaj komentarz