Wolant

Data: 2012-05-27

Rejon: Diabelskie Mosty

Styl: RP

Wycena: VI,4+

Zespół: Kohonez

Popularność tej drogi wynika z jej urody!

Dodaj komentarz