Wolant

Data: 2012-06-16

Rejon: Diabelskie Mosty

Styl: RP

Wycena: VI,4+

Zespół: Piter Z., Pablo

Wycena jest mocno promocyjna. Nie umniejsza to urodzie.

Dodaj komentarz