Wiosenne klekoty

Data: 2012-05-20

Rejon: Rzędkowice

Styl: RP

Wycena: VI,3+

Zespół: Kate, Mirek M.

I inni uczestnicy zgrupowania treningowego, którzy już wcześniej Klekoty robili 🙂

Dodaj komentarz