Tupot Henia

Data: 2015-06-17

Rejon: Rzędkowice

Styl: RP

Wycena: VI.2+

Zespół: Sonka

pierwsza próba, kiedyś dotknęłam na wędkę skały w tamtej okolicy…

Dodaj komentarz