Strzał w dziewiątkę

Data: 2019-04-16

Rejon: Podlesice

Styl: RP

Wycena: VI.3+

Zespół: Sonka

Dodaj komentarz