SS Wiking

Data: 2011-06-04

Rejon: Grochowiec

Styl: OS

Wycena: VI.2

Zespół: Krzysiek F.

Siłowa

Dodaj komentarz