Rozbudowa Fabryki Mocy – szansa na dobrą pochylnię Z LINĄ!

Za prośbą Krzyśka zamieszczam projekt pochylni. Prosimy o uwagi. Czytajcie więcej po rozwinięciu tematu.

Duże zdjęcie i opis:

W pomieszczeniu będą 3 pochylnie, z czego kluczowa to A. A i B są naprzeciw siebie, a C z boku. Odcinkiem stycznym jest dźwigar. Oczywiście obok każdej z pochylni.
Pytanie zasadnicze jest o kąt A. Przy największym kącie mamy najdłuższą pochylnię.
Mój komentarz umieszczę osobno, żeby tu nie zaciemniać obrazu :). Pablo

Dodaj komentarz