Prostowanie Wariantów Klasycznych

Data: 2014-04-05

Rejon: Rzędkowice

Styl: RP

Wycena: VI.3+/4

Zespół: Rafał Dz.

Dodaj komentarz