Prostowanie Wariantów Klasycznych

Data: 2014-07-03

Rejon: Rzędkowice

Styl: RP

Wycena: VI.3+/4

Zespół: Sonka

Dodaj komentarz