Prostowanie sprawdzianu z refleksu

Data: 2019-09-22

Rejon: Podlesice

Styl: RP

Wycena: VI.4+

Zespół: Sonka

2nd go i do tego Jacą na drugim końcu liny! 😀

Dodaj komentarz