Profil Użytkownika

Komin Drewnowskiego + Setka
Grań Kościelców
Filar Staszla
Rysa Kordysa
Północną ściana niższego wierzchołka Małego Koziego Wierchu
Filar Leporowskiego
Teufelspfeiler
Prawy Dorawski + Filar Świnicy (kombinacja)
Filar Świnicy
Starek

Comments are closed.