Powrót Casanovy

Data: 2018-09-05

Rejon: Rzędkowice

Styl: RP

Wycena: VI.4/4+

Zespół: Sonka

Na pohybel ogranicznikom. Z kantem u góry, fajowe ruchy 🙂

Dodaj komentarz