Pół Kalorii

Data: 2014-06-22

Rejon: Ostańce Jerzmanowickie-Słoneczne Skały-Ogrodziniec

Styl: OS

Wycena: V+

Zespół: Boblyn

Dodaj komentarz