Pogrzeb Ireny Kempy

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w sobotę, 15-go lutego 2020r odeszła od nas po długiej chorobie nasza klubowa koleżanka Irena KEMPA.
Przygodę z górami zaczynała w Akademickim Klubie Grotołazów przy Politechnice Śląskiej w latach 60-tych XX wieku, podczas studiów na Wydziale Chemicznym
Politechniki Śląskiej. Do Klubu Wysokogórskiego należała od września 1971 r.

Całe swoje życie związała z miastem Tychy. Irena była bardzo aktywną społecznie osobą. Działała w strukturach Solidarności, będąc represjonowana w latach 1981-1983. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych nadał Jej kryptonim „Taterniczka”.
W latach 1990 – 2002 była Radną miasta Tychy, a od 2014 r należała do Tyskiej Rady Seniorów. Była też Wiceprzewodniczącą Partii Zielonych Rzeczpospolitej Polskiej.
Jako mgr inż. chemii i ochrony Środowiska startowała w wyborach do Sejmu i Senatu z listy Komitetu Wyborczego PSL w 2001 r. Zawsze angażowała się w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności.

Pogrzeb naszej koleżanki odbędzie się 20.02.2020 r w Tychach. Msza św. zostanie odprawiona w Kościele Błogosławionej Karoliny w Tychach Paprocanach o godz. 13-tej, a pochówek na Cmentarzu Centralnym w Tychach przy ul. Bielskiej

Dodaj komentarz