Piazza della Zbig

Cmentarzysko, bardzo szybkie RP, Zbyszek Kiełtyka VI,4+ “Piazza della Condoma” 10.09.2009.

Dodaj komentarz