Odlot Proroka

Data: 2012-06-11

Rejon: Pochylec

Styl: RP

Wycena: VI,5

Zespół: Waldi

Dodaj komentarz