Odlot proroka

Data: 2017-08-22

Rejon: Pochylec

Styl: RP

Wycena: VI.5

Zespół: Ja

Dodaj komentarz