Nowy Zarząd Klubu

Na Walnym Zebraniu, które odbyło się w środę 22 maja br. o godz. 18-tej w siedzibie klubu, został wyłoniony po przez głosowanie nowy skład władz oraz przyjęte zostały ustalenie kursu, w którym nasza organizacja ma podążać.

W skład nowego Zarządu Klubu na następne trzy lata weszli: Jacek Kantyka, Magdalena Fiszer, Anna Łasiewicka, Tomasz Marek Badur, Wojciech Jamróz, Wojciech Kołodziejczyk, Rafał Sokołowski

Na zebraniu Nowego Zarządu Klubu dnia 27 maja br. o godzinie 18:30 w siedzibie klubu, ustanowiliśmy podział obowiązków i funkcji poszczególnych członków zarządu.

Wystosowane zostały również pisma dotyczące nowych pomieszczeń pod przyszły bulder oraz obniżenia wysokości czynszu za wynajem naszego lokum. 

 

 

Wybrany i ukonstytuowany skład zarządu wygląda następująco:

Prezes: Jacek Kantyka

Wiceprezes: Magdalena Fiszer

Sekretarz: Anna Łasiewicka

Członkowie: Tomasz Marek Badur, Wojciech Jamróz, Wojciech Kołodziejczyk, Rafał Sokołowski

Zespół ds. bulderu: Wojciech Kołodziejczyk, Rafał Sokołowski

Dodaj komentarz