Nowy Zarząd Klubu

Na zeszłotygodniowym Walnym Zebraniu naszego Klubu, w demokratycznym głosowaniu wybrano nowy Zarząd. Wczoraj odbyło się pierwsze zebranie Zarządu, na którym ukonstytuował się on w następujący sposób:

Jacek Kantyka – Prezes Zarządu

Magdalena Fiszer – Wiceprezes Zarządu

Karol Legaszewski – Wiceprezes Zarządu ds. sportowych

Marta Dzieżok – Sekretarz

Angelika Michałek – członek Zarządu

Karol Porwoł – członek Zarządu

Wojciech Kołodziejczyk – członek Zarządu

 

Wkrótce pojawią się informacje dotyczące pierwszych działań podjętych przez Zarząd i jego pomocników, także pozostańcie czujni!

Dodaj komentarz