Nowy Zarząd Klubu wybrany

Walne zebranie Członków Klubu zaowocowało wyborem nowego Zarządu. Zarząd ukonstytuował się w składzie:

Jacek Kantyka – Prezes Zarządu

Marcin Michałek – Wiceprezes Zarządu

Piotr Orzechowski – Wiceprezes Zarządu ds. sportowych

Marta Dzieżok – Sekretarz

Angelika Michałek – członek Zarządu

Grzegorz Cichy – członek Zarządu

Krzysztof Wróbel – członek Zarządu


Dodatkowo powołano komisję ds. szkoleń, w skład której weszli: Grzegorz Cichy, Krzysztof Wróbel oraz Marta Dzieżok.
Na pierwszym spotkaniu oprócz rozdziału ról zostały już podjęte pewne tematy, którymi Zarząd chce się szczególnie zaopiekować w najbliższym czasie. Także wyczekujcie wieści 😉
Dziękujemy wszystkim za udział w Walnym zebraniu, a pozostałych zachęcamy do aktywnego włączenia się w działalność Klubu przy następnej okazji 😉

Dodaj komentarz