Nowy zarząd Klubu

Mamy nowy Zarząd Klubu.
22-go czerwca zebrał się nowy Zarząd KW Gliwice celem ukonstytuowania się i przyjęcia ogólnych
planów i założeń działania. Zebrani wybrali ponownie Jacka Kantykę na Prezesa, v-ce zostali Wojtek
Szulc i Piotrek Orzechowski, sekretarzem została Marta Dzieżok.
Pozostali członkowie Zarządu : Władysław Kacorzyk, Marcin Michałek i Krzysztof Wróbel.

Przyjęto zasadę, że Zarząd będzie się spotykał w każdą pierwszą środę miesiąca.

Głównymi zadaniami będzie utrzymanie sekcji wspinaczkowej oraz przeprowadzenie kursu
skałkowego aby przybywało nam nowych członków.

Równie ważnym będzie poprawa naszego okna na świat czyli strony internetowej.

Dodaj komentarz