Mein Kampf

Data: 2011-06-23

Rejon: Okiennik

Styl: OS, TRAD, GU

Wycena: VI,2

Zespół: Piter T.

Fajt był jak czeba.

Dodaj komentarz