Lewa Płytka

Data: 2017-05-01

Rejon: Mirów nad Wartą

Styl: RP

Wycena: VI.1

Zespół: Sonka

Końcówka wspólna dla trzech dróg, stąd RP.

Dodaj komentarz