Kurs Wspinaczki Skalnej 2012

Nasz kurs przygotowuje od podstaw do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych – nie trzeba mieć doświadczenia wspinaczkowego. Kurs składa się z 2 części: teoretycznej – 8 wykładów i praktycznej – 6 dni wspinaczkowych w skałkach.

Kurs prowadzony jest wg programu Polskiego Związku Alpinizmu, przez instruktorów i trenerów licencjonowanych przez PZA. Całkowity koszt kursu – 850 zł, w tym 150 zł za część teoretyczną i 700 za praktyczną. Dla członków KW Gliwice lub w wypadku zapłaty za obie części z góry, cena kursu wynosi 800zł. Ceny zawierają podatek VAT.

Zgłoszenia przyjmujemy oraz wszelkich informacji udzielamy w każdą środę w klubie oraz mailem: kw@kwgl.org. Na pierwsze kursowe spotkanie organizacyjne należy przynieść wypełniony formularz zgłoszenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

Do części praktycznej można podejść tylko po zaliczeniu części teoretycznej. Wymagane jest również posiadanie ubezpieczenia NW. Zapewniamy cały sprzęt, kursanci muszą mieć tylko buty – mogą to być dobrze dopasowane trampki (korkotrampki z obciętymi korkami), ale dużo lepiej zaopatrzyć się w jakiekolwiek buty wspinaczkowe. Cena kursu nie obejmuje dojazdów w skałki (gdzie będzie realizowana część praktyczna), noclegów i wyżywienia. Początek kursu (spotkanie organizacyjne) odbędzie się 15-tego lutego o godz. 18.30 w siedzibie klubu w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1.

Część praktyczna rozpoczyna się, gdy pogoda pozwala na przeprowadzanie zajęć terenowych – terminy do uzgodnienia z poszczególnymi instruktorami. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Plan wykładów (UWAGA! Kolejność wykładów może jeszcze ulec zmianie):

L.p.

Data

Temat wykładu

1

15.02.2012 środa

godz. 18. 15

Inauguracja kursu – wprowadzenie, obowiązkowe wyposażenie, formalności, dokumenty, 

2

22.02.2012 środa

godz. 17.30

Etyka wspinania , organizacja wspinania w Polsce, Parki narodowe, ochrona przyrody a wspinanie (koncepcja programu „Nasze skały”)

3

29.02.2012 środa

godz. 17.30

Sprzęt wspinaczkowy

4

07.03.2012 środa

godz. 17.30

Skale wspinaczkowe, przewodniki, rejony wspinaczkowe.
Bibliografia górska

5

14.03.2012 środa

godz. 17.30

Teoria asekuracji

 

6

21.03.2011 środa

godz. 17.30

Trening ogólny a trening wspinaczkowy, planowanie cyklu treningowego, regeneracja, kontuzje, suplementacja

7

28.03.2011 środa

godz. 17.30

Pomoc przedmedyczna: teoria, pokaz i ćwiczenia

8

4.04.2010 środa

godz. 17.30

Niebezpieczeństwa gór i wspinania. 

 

Dodaj komentarz