Krakowski Spleen

Data: 2019-08-06

Rejon: Podzamcze

Styl: RP

Wycena: VI.4

Zespół: Sonka

takie banalne, a prób pierdylion… 😉

Dodaj komentarz