Kombinacja dróg Płyty Krissaka i Drogi Birkenmajera

Data: 2022-06-18

Rejon: Tatry Słowackie / Dolina Łomnicka

Czas przejścia: 11 h

Długość: 550m

Wyciągi: około 16

Styl: OS

Wycena: V

Zespół: Mateusz Nawratek, Paula Skrzypczak

Do Rampy Drogą Płyty, a od rampy do szczytu Birkenmajerem

Dodaj komentarz