Karatecy z jasnej góry

Data: 2015-04-25

Rejon: Rzędki

Styl: PP

Wycena: VI.4+

Zespół: W.Szulc

Dodaj komentarz