Karatecy z Jasnej Góry

Data: 2016-05-26

Rejon: Rzędkowice- Leśna

Styl: RP

Wycena: VI.4+

Zespół: Karol

Dodaj komentarz