Hydrozagadka

Data: 2018-11-01

Rejon: Sokole Góry

Styl: RP

Wycena: VI.3

Zespół: Sonka

Dół RP (wspólny start), trudności Flash

Dodaj komentarz