Grejfruity

Data: 2012-05-27

Rejon: Biblioteka

Styl: RP / FL

Wycena: VI,3

Zespół: Olo / Pablo

Całkiem z bicka na dole, a góra krucha ale fajna – zwłaszcza w rejonie filara.

Dodaj komentarz