Gimnazjum im. Polskich Himalaistów

Nasz korespondent terenowy Jędrek raportuje:

Uchwałą Rady Miasta Zabrza Gimnazjum nr 20 w Zabrzu nadano imię Polskich Himalaistów. W dniu 20 września 2013 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia: podczas mszy świętej w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach poświęcono sztandar gimnazjum, a następnie w siedzibie szkoły odbyło się podniosłe ślubowanie. Na sztandarze widnieje wyhaftowane godło Polski, a z drugiej strony – widok górskiego szczytu oraz cytat „Każdy ma swój Everest”.

Wśród gości specjalnych akademii (m.in. Prezydent Miasta Zabrze, przedstawiciele Rady Miejskiej, kuratorium) nie zabrakło przedstawicieli naszego środowiska wspinaczkowego. Stawił się niemal w komplecie zarząd PZA – Janusz Onyszkiewicz, Piotrek Xsięski, Iwona Bocian, Marcin Zwoliński i oczywiście Nasz Kanion. Na uroczystość zaproszono Janusza Baranka, Ignacego Nędzę, Adama Zyzaka i Janusza Kurczaba. Patronat medialny zapewnił kwartalnik Taternik, osobiście reprezentowany przez redaktor naczelną Renię Wcisło.

Każda klasa gimnazjum otrzymała swojego indywidualnego patrona, wybranego spośród najwybitniejszych polskich himalaistów. Szalenie miło mi donieść, że w tym zaszczytnym gronie znalazło się aż dwóch członków naszego klubu – Andrzej Czok (patron klasy II C) oraz Adam Bilczewski (patron klasy III B). Pozostałymi patronami zostali: Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka, Artur Hajzer, Zygmunt Andrzej Heinrich, Tadeusz Piotrowski, Andrzej Zawada, Eugeniusz Chrobak, Maciej Berbeka i Piotr Morawski.

Uzasadnienie decyzji przyjęcia przez Gimnazjum nr 20 w Zabrzu imienia Polskich Himalaistów najtrafniej przedstawiła sama szkoła we wręczanym gościom biuletynie informacyjnym:

Młodzież w wieku dojrzewania potrzebuje autorytetów i przewodników. Chcemy, aby dokonania polskich himalaistów nakładały na uczniów szczególny obowiązek i odpowiedzialność w procesie kształtowania i doskonalenia własnych charakterów. Pragniemy, aby młodzież uczyła się od nich postawy wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, aktywnego spędzania wolnego czasu, umiejętności pokonywania własnych słabości, szacunku wobec przyrody i jej praw. Naszym marzeniem jest, aby każdy nasz uczeń stawiał sobie cele na miarę swoich możliwości i je osiągał, bo „Każdy ma swój Everest”.

Dodaj komentarz