Draga eksploruje Mamusię

W poniedziałek Paweł poprowadził w Mamutowej dwie nowe drogi.Częściowo są one kombinacjami, ale jest też trochę nowego wspinania.Droga pierwsza, chwilowo bez nazwy, ma wycenę 6.2. Startuje tak jak Godof, następnie odbija w lewo, gdzie dobite zostały dwa spity. Kończy się na mejlonie. Druga droga nosi nazwe HIPERTROFIA ROBOCZA. Jej przebieg jest podobny do Fumara. Start Mechaniką, dalej przęsłem do Godofa. Fumar odbija potem w prawo a nowa droga w lewo i kończy sie tak samo jak pierwsza nowość. Droga oferuje bardziej ciągowe wspinanie niż Mechanika, przy okazji zbierając jej trudnośći. A teraz CYFRA!!!Na pewno 6.6/6+, raczej 6.6+, czas pokaże.Niedługo foto i topo.Drogi pomagał ubezpieczyć ziom Marcin z Kraka.

Dodaj komentarz