Czyste VI.7

Data: 2014-10-26

Rejon: Rzędkowice

Styl: PP

Wycena: VI.4+/5

Zespół: W. Szulc

Dodaj komentarz