Regulamin

 1. Sekcję boulderową stanowią członkowie Klubu Wysokogórskiego Gliwice, którzy posiadają uregulowane na bieżąco składki członkowskie Klubu i dodatkowo wnieśli tzw. „składkę sekcyjną”.
   
 2. Składki sekcyjnej należy dokonywać gotówką bądź przelewem na konto KWG, a następnie wysłać mailem zgłoszenie o przystąpieniu do sekcji na adres Klubu — wtedy przygotujemy kartę wejściową. Przy odbiorze karty trzeba podpisać akceptację niniejszego regulaminu i deklarację o świadomości, że pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki zaistniałe podczas zajęć wspinaczkowych ponosi wspinacz. Karta magnetyczna oraz klucz do bramy na dole zostaną wydane za kaucją i pozostają własnością Klubu. W przypadku zaprzestania korzystania z boulderowni każda osoba zobowiązana jest do ich zwrotu i odebrania kaucji. Dorabianie kluczy we własnym zakresie jest zabronione. Karta umożliwia dostęp do pomieszczeń treningowych w okresie, za który opłacona jest składka sekcyjna.
   
 3. Samodzielnie z obiektu mogą korzystać osoby, które:
  – ukończyły 18 rok życia
  – ukończyły 16 rok życia oraz posiadają pisemną zgodę prawnych opiekunów
  Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać ze ściany tylko pod nadzorem osoby dorosłej, za zgodą prawnego opiekuna.
   
 4. Członkowie sekcji mają prawo wstępu na boulderownię 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
   
 5. Okrycia, ubrania, bagaż wspinacze pozostawiają w szatni. Do boulderowni niczego nie wnosimy, poza drobnymi przedmiotami osobistymi. Do pomieszczeń treningowych wchodzimy tylko w obuwiu zmiennym.
   
 6. W boulderowni dozwolone jest używanie jedynie magnezji w płynie i w kulce. Zabronione jest wspinanie się z woreczkiem na magnezję.
   
 7. Na bulderowni nie wolno wspinać się, gdy poniżej znajduje się druga osoba, nie wolno chodzić pod osobą wspinającą się. Na materacach nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów, toreb, butelek itp.
   
 8. W pomieszczeniach treningowych obowiązują ogólnie przyjęte zasady kultury i współżycia społecznego. Zabrania się wrzasku, przeklinania, uciążliwych monologów i indoktrynacji politycznej, światopoglądowej bądź religijnej. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania innych używek.
   
 9. Drobne naprawy i jakiekolwiek zmiany, w tym zmiany chwytów mogą być dokonywane tylko po konsultacji z przedstawicielem zarządu KWG.
   
 10. Osoba, która wychodzi z boulderowni jako ostatnia ma obowiązek pozamykać wszystkie okna i zgasić światło.
   
 11. Członkowie sekcji boulderowej KWG mają obowiązek dbać o dobre imię Klubu i godnie go reprezentować we wszystkich formach współzawodnictwa, w których biorą udział.
   
 12. Członkowie sekcji boulderowej KWG mają obowiązek od czasu do czasu brać udział w koniecznych czynnościach konserwacyjnych boulderowni.
   
 13. W wypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, osoba naruszająca będzie zawieszona w prawach członka z sekcji boulderowej.
   
 14. O wszelkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje zarząd KWG.

Comments are closed.