Baza Tatrzańska – Lato 2012

 

Informujemy, że w sezonie letnim 2012 będą funkcjonować obozowiska taternickie dla wspinaczy i taterników jaskiniowych. Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA oraz w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni.

Obozowiska taternickie w sezonie letnim 2012 będą uruchomione w następujących terminach: 
– na Polanie Szałasiska od 25 czerwca do 2 września, 
– na Polanie Rogoźniczańskiej od 30 czerwca do 2 września. 
Kontynuowane będą akcja „Junior” oraz akcja „Senior”, dające ok. 50% zniżki na noclegi. Aby skorzystać z akcji „Junior”, warunkiem koniecznym jest zaświadczenie o ukończeniu kursu taternickiego (powierzchniowego) lub posiadanie karty taternika jaskiniowego (3 lata od daty ukończenia kursu lub zdania egzaminu w przypadku taterników jaskiniowych) oraz przynależność do klubu zrzeszonego w PZA. 
Osobom nocującym zapewniamy: miejsce w namiotach na materacach, możliwość korzystania z kuchni turystycznej (kuchenki gazowe) oraz skromne zaplecze sanitarne. 
Oczekujemy traktowania bazy tatrzańskiej jako naszego wspólnego dobra, za które razem odpowiadamy jako jedno środowisko. 
Każde obozowisko ma swój wewnętrzny regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do kierownika taboru. 
Obozowiska leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN. 
Zapraszamy!

Szałasiska w Dolinie Rybiego Potoku 

Taborem kieruje: Julian Kubowicz (tel. +48 666 386 898
Rezerwacje proszę przesyłać SMS-em podając imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób i termin pobytu. 
Przyjęcie rezerwacji będzie każdorazowo potwierdzane SMS-em. 
W razie braku miejsc również zostaną wysłane powiadomienia.

Ceny noclegów: 
  
19 zł — dla członków PZA (9,5 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”), 
28 zł — dla osób niezrzeszonych w PZA, 
członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Betlejemka, całoroczna baza taterników — Centralny Ośrodek Szkolenia PZA 

Bazą kieruje Adrian Koźbiał (tel. +48 603 424 101, e-mail: betlejemka@pza.org.pl).

Ceny noclegów: 
  
24 zł — dla członków PZA (12 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”), 
35 zł — dla osób niezrzeszonych w PZA, 
członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Polana Rogoźniczańska nieopodal Kir Kościeliskich 

Taborem kieruje Ewa Libera (tel. +48 609 677 756). 

Ceny noclegów: 
  
15 zł — dla członków PZA (8 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”), 
20 zł — dla osób niezrzeszonych w PZA, 
członkowie honorowi PZA – bez opłat.

Uwaga: 
Do zniżek (takich jak członkowie PZA) uprawnieni są również członkowie organizacji zrzeszonych w UIAA. 
Wszelkie zapytania, uwagi, komentarze lub zastrzeżenia do sprawy funkcjonowania obozowisk tatrzańskich należy kierować bezpośrednio do ich kierowników lub do Ditty Kicińskiej (tel. +48 502 125 216, e-mail: kt@pza.org.pl).

Dodaj komentarz