Bambo2

Data: 2011-06-05

Rejon: Biblioteka

Styl: RP

Wycena: VI,3+

Zespół: większość uczestników ekspedycji

Dodaj komentarz