Atak Glonów

Data: 2016-07-24

Rejon: Jastrzębnik

Styl: PP

Wycena: VI.5

Zespół: W.Szulc

Dodaj komentarz