Artificem commendat opus

Dla chcącego nic trudnego.

Zbychu zrobił wczoraj Władcę.

Dodaj komentarz